Wychodzimy naprzeciw potrzebom Mieszkańców Braniewa wobec trudnej sytuacji na rynku energetycznym.

W związku z rządowymi koncepcjami pośrednictwa samorządów w sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym, spotkaliśmy się dziś w gronie współpracowników z Prezesem zarządu spółki Cargosped Terminal Braniewo - Panem Januszem Skinderem, a także z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, na czele z Panią Prezes Jolantą Błażejewską, w celu zawarcia bardzo ważnego porozumienia dotyczącego współpracy przy sprzedaży i dystrybucji węgla w ramach rządowego projektu.

 

Nie poprzestaliśmy wyłącznie na deklaracjach. Już dziś uzgodniliśmy istotne kwestie logistyczne i organizacyjne tego przedsięwzięcia dotyczące składowania, sortowania, transportu i dostarczania węgla docelowym odbiorcom - Mieszkańcom naszego miasta.

Obecnie czekamy na uchwalenie przez Sejm wiążących aktów prawnych oraz wytyczne rządowe regulujące zagadnienia związane z zakupem węgla przez Mieszkańców po preferencyjnych cenach. Informację o uruchomieniu możliwości nabywania węgla przekażemy niezwłocznie w osobnym komunikacie