Ćwiczenia Straży Pożarnej

W związku z wyburzeniem jednego z budynków na naszym terminalu, udostępniliśmy ten obiekt strażakom, którzy 18 czerwca 2019 roku na naszym terminalu przeprowadzili ćwiczenia – warsztaty dedykowane dla strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Strażacy mogli przećwiczyć zmagania z ogniem na obiekcie zewnętrznym, które połączone były z omówieniem poszczególnych scenariuszy pożarowych. Strażacy zaprezentowali ciekawe rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo właśnie podczas prowadzonej akcji wewnątrz palącego się budynku. Strażacy przećwiczyli w praktyce wybór odpowiedniej formy działań taktycznych związanych z rozwojem i rozprzestrzenianie się pożaru oraz technik jego gaszenia. W ćwiczeniach uczestniczyli również strażacy – ochotnicy z jednostki OSP Braniewo.