CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o.
ul. Błotna 21
14-500 Braniewo


 
 
 
KONTAKT
 
 

Tel.
 Tel. wew. E-mail
Dział Marketingu Usług

 

+48 55 644 20 20spedycja(at)cstb.pl

Dyrektor Działu Marketingu Usług

+48 55 243 24 54

w. 247


Z-ca Dyr. Działu Marketingu Usług ds. Przeładunków

+48 55 243 24 54
w. 229

Spedycja i Obsługa Celna

+48 55 243 24 54 w. 222


Dział Sprzedaży Węgla
+48 55 243 34 29  

Mikołaj Rak – Specjalista Ds. Handlu Węglem

+48 781 417 789 mrak(at)cstb.pl

Janina Demkowicz - Specjalista Ds.

Handlu Węglem

+48 609 998 838 jdemkowicz(at)cstb.pl


Sekretariat Zarządu  +48 55 243 21 18  
biuro(at)cstb.pl
Pozostałe działy (przez centralę)
+48 55 243 21 18

Księgowość 212, 213 |
Dział techniczny 219, 238 |

 

NIP 582-15-43-454
REGON 170184873
Kapitał zakładowy 6 126 000,00 zł
Zarejestrowana pod nr KRS 0000157107
w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy